Muslimský pacient

Muslimský pacient

Popis:

Muslimský pacient patří, vzhledem k nutnosti respektovat tradice a věrouku islámu, k nejsložitějším religiózním limitacím pro lékaře a zdravotníky jiného vyznání. Je tomu tak nejen v zemích islámu, kam jsou tito odborníci často najímáni k výkonu své praxe v místních zdravotnických zařízeních, ale i v zemích s významnou muslimskou menšinou. Autoři práce si stanovili za cíl objasnit úskalí výkonu takové praxe vzhledem k poměrně výrazným, často zcela proti záměrům a běžným postupům diagnostiky a terapie jdoucím omezením, která plynou z tradic islámu, muslimského práva i ne zcela pominutelným postojům muslimských kleriků v dané oblasti. Ve své práci se autoři snaží o stručný vhled do islámu samotného se zaměřením na ortopraxi každého muslima, provázející ho po celý život, o rozčlenění problematiky na jednotlivé fáze muslimova života a zájmy široké muslimské rodiny.

Marcel Hájek se narodil 20. 9. 1965 v Plzni. V roce 1991 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni v oboru všeobecné lékařství. Roku 1996 složil I. atestaci v oboru chirurgie, v roce 2000 pak II. atestaci v oboru chirurgie. Disertační práci na téma „Hojení ran, anastomóz a tělních dutin u HIV/AIDS pozitivního pacien­- ta a jejich veřejnozdravotnický dopad“ obhájil na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě v roce 2012.


MUDr. Hájek absolvoval mnoho zahraničních stáží a praxí. Nejvýznamnější z nich byly expertizní pobyt v Botswaně v jižní Africe v letech 1998–2002, postgraduální stáž a studium v Izraeli v roce 2003 a dále chirurgická praxe ve službách Armády České republiky a NATO v převážně muslimských zemích – v Iráku, Pákistánu a Afghánistánu v letech 2003–2011.

MUDr. Hájek se zabývá především styčnou problematikou chirurgie a infektologie, a to hlavně vzhledem ke zkušenostem z praxe v tropických a subtropických oblastech. Je autorem odborných publikací HIV pozitivní pacient v chirurgických oborech a Chirurgie v extrémních podmínkách a odborných článků s obdobnou tematikou.


Zabývá se rovněž religionistickou problematikou a teologií, v současné době dokončuje magisterský cyklus studia teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Propojení medicínské tematiky s religionistikou a teologickou tematikou je jedním ze stěžejních zájmů dr. Hájka v současné době.

Charif Bahbouh je spisovatel a nakladatel syrského původu. Charif ve svých pouhých sedmnácti letech uprchl ze Sýrie, kde byl kvůli demonstracím proti tehdejšímu režimu na dva měsíce uvězněn. Abslovoval Filosofickou fakultu UK v Praze a Lomonosovu univerzitu v Moskvě. Působil v Orientálním ústavu ČSAV a v roce 1990 založil nakladatelství Dar Ibn Rushd, specializující se na vydávání knih zaměřených především na Orient, obzvláště pak na oblast Středního východu. Zabývá se také překladatelskou činností, přeložil do arabštiny díla Karla Čapka a jiných českých autorů. V češtině napsal množství publikací, mj. 10+1 arabská pohádka, Sýrie, Libye, Čeština pro Araby, Nad Prahou hořký půlměsíc, Půvab arabské kaligrafie.


Název: Muslimský pacient - principy diagnostiky, terapie a komunikace

Autoři: Hájek, Marcel a Bahbouh, Charif

Vydavatel: Grada

EAN: 9788024756318

ISBN: 978-80-247-5631-8

Popis: 200 stran, 14,4 × 20,7 cm

Vydání: 2016 

  Důležité upozornění! Při nákupu nad 500 Kč poštovné zdarma! 

Běžná cena: 299,00 Kč
Cena: 249,00 Kč

Související zboží

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 73 e-shop systém banan.cz

E-shop Nakladatelství Lukáš Lhoťan 2011 - 2023