Ze světa islámu

Ze světa islámu

Ze světa islámu

Musilovy práce zůstávají dodnes pro badatele nenahraditelným zdrojem informací. Jeho vědecký záběr byl obrovský a stejně rozsáhlé je i zanechané dílo. Stal se spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů a přátelství domorodců mu umožnilo shromáždit poznatky využívané biblisty, etnografy, religionisty, kartografy či archeology.

Alois Musil (1868–1944) byl jedním z nejvýznamnějších českých orientalistů, který právem získal světový ohlas. Jako katolický kněz a „exponent rakousko–uherského dvora i buržoazního Československa“ byl komunistickým režimem systematicky vytěsňován z čítanek i z paměti národa. Částečné nápravy tohoto stavu se daří dosáhnout až od devadesátých let dvacátého století. Musilovy práce zůstávají dodnes pro badatele nenahraditelným zdrojem informací. Jeho vědecký záběr byl obrovský a stejně rozsáhlé je i zanechané dílo. Stal se spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů a přátelství domorodců mu umožnilo shromáždit poznatky využívané biblisty, etnografy, religionisty, kartografy či archeology. Dosud nepublikovanou monografii o historii, věrouce a různorodých proudech nejmladšího monoteistického náboženství s názvem Ze světa islámu autor dokončil v roce 1941, v protektorátní době ale nemohla být vydána. Musilův pohled na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu. Z pera katolického kněze je navíc důležitým příspěvkem k mezináboženskému dialogu. Úvodní studie Luboš Kropáček, Jaroslav Franc a Pavel Žďárský.

Ukázka z knihy:

O důvěryhodnosti Koránu

„Přesnému zachování prvotních zjevení Koránu nevěnoval zvláštní péči ani Muhammad. Z podání vysvítá, že ochotně to nebo ono poopravil, když byl některým z věřících upozorněn na nesrovnalosti. Dva věřící se přeli o počet veršů určité súry. Odebrali se k Prorokovi a prosili, aby rozhodl. Jeden tvrdil, že je veršů 35, druhý, že je jich 36. Muhammad se začervenal a stručně oznámil, že snad mají pravdu oba.“

důvryhodnosti údajných Mohamedových výroků

„Zdá se, že ani jediný sběrač přesně nezkoumal, zda Prorok doopravdy řekl nebo učinil to nebo ono. Rozvážní muži, zvláště v devátém století, se vysmívali sběratelům podání. Ukazovali, že si četná (podání) odporují, že z nich lze všechno dokázat, proto že není možné přikládat víru žádnému. Vykladači zákona určovali, která podání jsou pravdivá, která nikoliv, ale opírali se o slabé důvody. Vždyť mohou být pravdivá i ta podání, která si napohled odporují nebo která odporují i Koránu, neboť Prorok sám přiznal, že není důsledný, avšak odvolával se na Alláha, jenž jednou určil to, podruhé ono. Sběratelé rozlišují hadith na zdravý, sahíh, slušný, hasan, slabý, daif, podle toho jaký je úsudek o jeho prvotním zpravodaji. Všechna podání jsou si slohem hodně podobná, z čehož je patrné, že je sběratelé upravovali.“

O vlivu křesťanství na islám

„V Damašku vzkvétala vysoká bohoslovecká škola, na niž přednášel svatý Jan Damašský a biskup Theodor Abucara (ar. Tháwdhúrus Abú Qurra). Oba často rokovali s muslimskými vykladači zákona a pomáhali jim budovat jejich bohovědu. Svatý Jan Damašský a biskup Theodor se ve svých spisech často zabývali bytnosti Boha, jeho vlastnostmi, jakož i svobodou vůle, a muslimští učitelé se řídili jejich příkladem. Nauka o bytnosti Boha a jeho vlastnostech se stala základem muslimské věrouky a bádání o svobodě vůle bylo zdrojem nesčetných hádek. Bylo třeba dokázat, že vlastnosti Boží neomezují Boží jednotu, a vybřednout z nejednoznačnosti Koránu, podle něhož se dá svobodná vůle dokázat i zamítnout. Muhammad nepopíral svobodnou vůli a odpovědnost člověka, dokonce mínil, že se jeho vrstevníci mohou rozhodnout pro víru nebo nevíru, avšak na jiných místech se nevyjadřoval dost přesně. Svatý Jan Damašský a jeho žák biskup Theodor Abucara učili, že vůle je svobodná. Je třeba vědět, že Bůh všechno předvídá, aniž to předurčuje,“

„Křesťané věřili a učili, že na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl Slovo. V Koránu není zmínka o Slovu, Logu, a přece se nauka o něm do islámu dostala. Nestvořené věčné slovo Boží je Korán, jenž byl o věčnosti u Boha a v čase byl zjeven Muhammadovi. K tomuto článku víry se muslimové dostali po dlouhých zarputilých bojích za vlády Abbasovců.“


Název: Ze světa islámu

Autor: Musil, Alois

Vydavatel: Akropolis

EAN: 9788074700620

ISBN: 978-80-7470-062-0

Popis: vázaná, 444 stran, česky, 17,5 × 23 cm

Důležité upozornění! Při nákupu nad 500 Kč poštovné zdarma! 

 

7
Běžná cena: 399,00 Kč
Cena: 309,00 Kč
309

Související zboží

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 100 e-shop systém banan.cz

E-shop Nakladatelství Lukáš Lhoťan 2011 - 2024